_6XX1266

Faye Driscoll’s You’re Me, photo by Ian Douglas